Αίθουσες διδασκαλίας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά εστιάζουμε στην επαφή με τους μαθητές. Οι αίθουσές μας είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να φέρνουν κοντά τους μαθητές με τον καθηγητή, αλλά και μεταξύ τους, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης κι αγάπης.

Διαδραστικοί πίνακες, μεγάλες οθόνες και χρώματα ζωντανεύουν το βιβλίο και κάνουν το μάθημα να μοιάζει με παιχνίδι. Για τα μαθήματά μας επιλέγουμε τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλία που προτείνουν οι εξεταστικοί φορείς του εκάστοτε πτυχίου, στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους μαθητές μας.

Διαδραστικοί πίνακες, μεγάλες οθόνες και χρώματα ζωντανεύουν το βιβλίο και κάνουν το μάθημα να μοιάζει με παιχνίδι. Για τα μαθήματά μας επιλέγουμε τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλία που προτείνουν οι εξεταστικοί φορείς του εκάστοτε πτυχίου, στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους μαθητές μας.

Για τις αίθουσες υπολογιστών, που εξυπηρετούν τα τμήματα πληροφορικής, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον εξοπλισμό, ανανεώνοντάς τον καθημερινά κι εμπλουτίζοντας τις αίθουσες με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.