Αγγλικά

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Σακκά», με εμπειρία 40 χρόνων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, αποτελεί εγγύηση για την επιλογή ξενόγλωσσου σχολείου. Η πολυετής εμπειρία μας, οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που συνεχώς ανανεώνονται κι η γνώση των απαιτήσεων κάθε επιπέδου είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Το ποσοστό 95% επιτυχιών των μαθητών μας είναι η επιβράβευσή μας. Με άριστη οργάνωση, βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με του κηδεμόνες των μαθητών μας, πράγμα που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην πρόοδό τους. Αναγνωρίζοντας πως ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός, με τα δικά του δυνατά και αδύναμα σημεία, προτείνουμε τις εξετάσεις που είναι πιο φιλικές στον εκάστοτε μαθητή με μοναδικό σκοπό την επιτυχία του. Με εξειδίκευση σε όλα τα διπλώματα που είναι αναγνωρισμένα από το δημόσιο και τα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια, η επιτυχία είναι εγγυημένη μαζί μας!

Αγγλικά για Ενήλικες

Καθηγητές με χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, διαφορετικό μαθησιακό τρόπο για κάθε μαθητή, ευέλικτα ωράρια και δυνατότητα αλλαγής ωραρίου είναι λίγα μόνο από όσα προσφέρουμε με σκοπό να εξασφαλίσουμε την επιτυχία σας. Φιλικά δίδακτρα κι εκπτώσεις σε συγγενείς και δεύτερη γλώσσα. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου Lower με μόνο ένα χρόνο προετοιμασία. Για όσους έχουν ήδη το Lower κι επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση για την κατάκτηση ενός πτυχίου επιπέδου Proficiency, η διαδικασία προετοιμασίας διαρκεί ένα χρόνο.

Αγγλικά για Παιδιά

Η πρώτη επαφή του ανθρώπου με τα Αγγλικά είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς μπορεί να τον κάνει να αγαπήσει τη γλώσσα. Το μάθημα γίνεται σαν παιχνίδι, κάνοντας την εκμάθηση έτσι πιο εύκολη και διασκεδαστική. Σε αυτό βοηθά το διαδραστικό μάθημα κι η χρήση τεχνολογίας που ζωντανεύει το βιβλίο κι αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του παιδιού. Τα συχνά τεστ κι οι αξιολογήσεις είναι σημαντικά για την πρόοδο των μαθητών, για την οποία βρισκόμαστε σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες.

Αγγλικά για Παιδιά

Η πρώτη επαφή του ανθρώπου με τα Αγγλικά είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς μπορεί να τον κάνει να αγαπήσει τη γλώσσα. Το μάθημα γίνεται σαν παιχνίδι, κάνοντας την εκμάθηση έτσι πιο εύκολη και διασκεδαστική. Σε αυτό βοηθά το διαδραστικό μάθημα κι η χρήση τεχνολογίας που ζωντανεύει το βιβλίο κι αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του παιδιού. Τα συχνά τεστ κι οι αξιολογήσεις είναι σημαντικά για την πρόοδο των μαθητών, για την οποία βρισκόμαστε σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες.

Η σύγχρονη Αγγλική γλώσσα κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι τη μιλούν ως μητρική γλώσσα, ενώ ακόμη 300 εκατομμύρια τη μιλούν ως δεύτερη γλώσσα. Σήμερα έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ φάσμα. Αν και σε πολλές χώρες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη στην εύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα να τη μιλούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο. Θεωρείται προαπαιτούμενη για κάθε είδους δουλειά και μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς, για αυτό κι είναι η πρώτη στις προτιμήσεις των σπουδαστών και των εργαζομένων.

Επιλέξτε το πτυχίο που σας ταιριάζει, ανάλογα με τα δυνατά σας σημεία:

ECCE – Examination of the Certificate of Competency in English (Lower)

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Πρόκειται για μία τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2, όπως ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για της Γλώσσες (CEFR). Το Πανεπιστήμιο Michigan είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού εξετάσεων αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα σε όλο τον κόσμο. Σκοπό έχει την αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναλαμβάνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο. Το ιδιαίτερο κύρος και η καθολική αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας είναι τα μεγαλύτερα προτερήματα αυτού του πτυχίου.

Ανάλυση Εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Ακουστικού Κειμένου): Αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε 30 σύντομους, ηχογραφημένους διαλόγους. Στο τέλος κάθε διαλόγου, ακούνε μία ερώτηση η οποία δεν είναι εκτυπωμένη στη φόρμα εξέτασης. Οι πιθανές απαντήσεις δίδονται με τη μορφή εικόνων και είναι τρεις σε κάθε ερώτηση
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε σύντομες συνομιλίες για τέσσερα διαφορετικά θέματα. Για το κάθε θέμα, καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις με έξι ερωτήσεις, οι οποίες είναι εκτυπωμένες στη φόρμα εξέτασης. Η κάθε ερώτηση έχει τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Αυτό το μέρος διαθέτει συνολικά 20 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, δίδεται στον υποψήφιο ένα σύντομο απόσπασμα άρθρου εφημερίδας και δύο θέματα. Το κείμενο που καλείται να αναπτύξει ο υποψήφιος μπορεί να είναι επιστολή – γράμμα ή έκθεση ιδεών – δοκίμιο, αναλόγως του θέματος που έχει επιλέξει. Σε αυτό το κείμενο πρέπει να αναπτύξει τις ιδέες και τις απόψεις του σχετικά με το θέμα του άρθρου. Τα θέματα αφορούν προσωπικές εμπειρίες ή απόψεις σχετικά με κοινωνικά ζητήματα. Το κείμενο που θα αναπτύξει ο υποψήφιος πρέπει να είναι 150-180 λέξεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

 • GVR: Αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τη κατανόηση κειμένου.
 • Grammar (Γραμματική): Αυτό το μέρος αποτελείται από 35 προτάσεις με κενά από τις οποίες λείπουν λέξεις ή φράσεις γραμματικού περιεχομένου. Για κάθε πρόταση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
 • Vocabulary (Λεξιλόγιο): Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 35 προτάσεις με κενά από τις οποίες λείπουν λέξεις ή φράσεις λεξιλογικού περιεχομένου. Για κάθε πρόταση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
 • Reading (Κατανόηση Γραπτού Κειμένου): Αυτό το μέρος αποτελείται από δύο ενότητες και διαθέτει συνολικά 30 ερωτήσεις.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος διαθέτει δύο σύντομα κείμενα. Αφού οι υποψήφιοι τα διαβάσουν καλούνται να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις για το κάθε κείμενο.
   • Μέρος Δεύτερο: Αποτελείται από δύο ενότητες κειμένων που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους. Για κάθε ενότητα οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις. Αυτό το μέρος αποτελείται συνολικά από 20 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 90 λεπτά

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου):

Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Ο διάλογος είναι βασισμένος σε φωτογραφίες και αποτελείται από τέσσερα μέρη.

   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος παραλαμβάνει μία καρτέλα η οποία έχει εικόνες και ένα σύντομο κείμενο σχετικό με ένα πρόβλημα ή μία κατάσταση που βιώνει ο εξεταστής. Ο υποψήφιος, μέσω ερωτήσεων που κάνει, αντλεί πληροφορίες ώστε να μπορέσει να δώσει λύση.
   • Μέρος Τρίτο: Μέσω επιχειρημάτων, ο υποψήφιος δίνει μία λύση στο πρόβλημα και αιτιολογεί την απόφασή του.
   • Μέρος Τέταρτο: Ο εξεταστείς κάνει ερωτήσεις στον υποψήφιο και ακολουθεί ένας διάλογος σχετικά με πρόβλημα που παρατέθηκε στο Μέρος Δεύτερο.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Βαθμολογία:

Συμβολισμός Σημασία Βαθμολογία
HP High Pass 840-1000
P Pass 750-835
LP Low Pass 650-745
BF Borderline Fail 610-645
F Fail 0-605
ECPE – Examination of the Certificate of Proficiency in English

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Πρόκειται για μία τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ2, όπως ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για της Γλώσσες (CEFR). Το Πανεπιστήμιο Michigan είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού εξετάσεων αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα σε όλο τον κόσμο. Σκοπό έχει να αξιολογήσει γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής Γλώσσας. Τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναλαμβάνει τη Ελληνοαμερικανική Ένωση και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Δεκέμβριο. Το ιδιαίτερο κύρος και η καθολική αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας είναι τα μεγαλύτερα προτερήματα αυτού του πτυχίου.

Ανάλυση Εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Ακουστικού Κειμένου): Αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης έχουν τη δυνατότητα να κρατάνε σημειώσεις.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε σύντομους, ηχογραφημένους διαλόγους μεταξύ δύο συνομιλητών. Με το πέρας των διαλόγων, δεν καλούνται να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση αλλά να βρουν, μεταξύ τριών απαντήσεων, τη πιο σωστή σχετικά με τον κάθε διάλογο. Αυτό το μέρος διαθέτει 15-20 ερωτήσεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε σύντομες συνομιλίες. Στο τέλος κάθε συνομιλίας ακούνε μία ερώτηση η οποία δεν είναι εκτυπωμένη στη φόρμα εξέτασης, η κάθε μία εκ των οποίων έχει τρεις πιθανές απαντήσεις. Αυτό το μέρος διαθέτει 15-20 ερωτήσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι ακούνε τρεις ηχογραφημένες συνομιλίες. Στο τέλος κάθε συνομιλίας, ακούνε πέντε ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι εκτυπωμένη στη φόρμα εξέτασης, η κάθε μία εκ των οποίων έχει τρεις πιθανές απαντήσεις. Αυτό το μέρος διαθέτει συνολικά 15 ερωτήσεις.

Διάρκεια: 35-40 λεπτά

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, δίδεται στον υποψήφιο δύο θέματα, εκ των οποίων επιλέγει το ένα. Το κείμενο που καλείται να αναπτύξει είναι ένα δοκίμιο, στο οποίο πρέπει να παραθέσει τις ιδέες και τις απόψεις του σχετικά με το θέμα. Σκοπός είναι η σωστή ανάπτυξη του θέματος, η οργάνωση του περιεχομένου, η ορθή σύνδεση ιδεών, η ποικιλία γραμματικών φαινομένων και το πλούσιο λεξιλόγιο. Το κείμενο που θα αναπτύξει ο υποψήφιος πρέπει να είναι περίπου 300 λέξεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

 • GCVR: Αποτελείται από 120 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τη κατανόηση κειμένου.
 • Grammar (Γραμματική): Αυτό το μέρος αποτελείται από 40 προτάσεις με κενά από τις οποίες λείπουν λέξεις ή φράσεις γραμματικού περιεχομένου. Για κάθε πρόταση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Αυτό το μέρος εξετάζει τις γνώσεις των υποψηφίων στα γραμματικά φαινόμενα.
 • Cloze (Κείμενο με κενά): Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους δίδονται δύο σύντομα κείμενα στον υποψήφιο. Στο καθένα υπάρχουν δέκα κενά. Για το κάθε κενό υπάρχουν τρεις πιθανές απαντήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι λέξεις ή φράσεις.
 • Vocabulary (Λεξιλόγιο): Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 40 προτάσεις με κενά από τις οποίες λείπουν λέξεις ή φράσεις λεξιλογικού περιεχομένου. Για κάθε πρόταση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Αυτό το μέρος απαιτεί τη σωστή χρήση λεξιλογίου και τη γνώση σπάνιων λέξεων και εκφράσεων.
 • Reading (Κατανόηση Γραπτού Κειμένου): Αυτό το μέρος αποτελείται από τέσσερα σύντομα κείμενα. Για το καθένα ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις πέντε ερωτήσεις, η κάθε μία εκ των οποίων έχει τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Αυτό το μέρος διαθέτει συνολικά 20 ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης ο υποψήφιος αποδεικνύει τις δεξιότητές του σε σχέση με την κατανόηση του κειμένου, της βασικής ιδέας, των λεπτομερειών και των παραδειγμάτων.

Διάρκεια: 75 λεπτά

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου διεξάγεται μεταξύ δύο υποψηφίων και δύο εξεταστών. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, οι υποψήφιοι μπορούν και ενθαρρύνονται να κρατάνε σημειώσεις.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψήφιου με τον πρώτο εξεταστή.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από μία κάρτα η οποία έχει δύο υποψηφιότητες. Ο κάθε υποψήφιος καλείται να τις παρουσιάσει, όσο ο δεύτερος κρατάει σημειώσεις. Στο τέλος της παρουσίασης επιλέγει την καλύτερη υποψηφιότητα από τις δύο.
   • Μέρος Τρίτο: Αφού ο κάθε υποψήφιος έχει επιλέξει από μία υποψηφιότητα, συνομιλούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας επιχειρήματα, Σκοπός είναι να πείσουν τον συνομιλητή τους πως η υποψηφιότητά τους είναι η καλύτερη. Στο τέλος καταλήγουν σε μία κοινή απόφαση.
   • Μέρος Τέταρτο: Σε αυτό το μέρος παρουσιάζεται ο δεύτερος εξεταστής, στον οποίο καλούνται οι υποψήφιοι να παρουσιάσουν την τελική τους απόφαση. Αφού συνομιλήσουν για 2-3 λεπτά στα αγγλικά για να ετοιμάσουν την παρουσίασή τους, ο κάθε ένας παραθέτει και αναπτύσσει δύο επιχειρήματα για να στηρίξει την απόφαση.
   • Μέρος Πέμπτο: Ο δεύτερος εξεταστής κάνει μία ή δύο απαιτητικές ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο σχετικά με την τελική απόφαση. Σκοπός είναι η υποστήριξη και η δικαιολόγηση της επιλογής.

Διάρκεια: 25-30 λεπτά

Βαθμολογία:

Συμβολισμός Σημασία Βαθμολογία
HP High Pass 840-1000
P Pass 750-835
LP Low Pass 650-745
BF Borderline Fail 610-645
F Fail 0-605
FCE Cambridge

Το Πρώτο Πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα του Cambridge (FCE: First Certificate in English) αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ως Β2. Είναι μία από τις παλαιότερες εξετάσεις Αγγλικών στον κόσμο, με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Σκοπό έχει την αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Το Πανεπιστήμιο Cambridge διεξάγει την πιο δημοφιλή εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το FCE πιστοποιεί ότι ο κάτοχός τους διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για να ζήσει, να εργαστεί ή να σπουδάσει σε αγγλόφωνο περιβάλλον. Χαίρει εξαιρετικής αναγνωρισιμότητας από χιλιάδες επιχειρήσεις κι εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Reading & Use of English (Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών): Αποτελείται από 7 μέρη και 52 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τη κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο – Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής μέσα από Κείμενο: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο με οκτώ κενά. Για κάθε κενό ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο – Συμπλήρωση Κενών μέσα σε κείμενο: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο με οκτώ κενά. Ο υποψήφιος πρέπει να καταλάβει από τα συμφραζόμενα ποια λέξη λείπει και να τη συμπληρώσει στο κενό.
   • Μέρος Τρίτο – Δημιουργία Λέξεων: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο με οκτώ κενά. Για κάθε κενό δίδεται μία λέξη, ένα παράγωγο της οποίας είναι ιδανικό για να συμπληρώσει την πρόταση.
   • Μέρος Τέταρτο – Δημιουργία Προτάσεων με τη χρήση των Λέξεων-Κλειδιά: Αυτό το μέρος διαθέτει έξι προτάσεις και μία λέξη για κάθε πρόταση. Ο υποψήφιος καλείται να ξαναγράψει τις προτάσεις, χρησιμοποιώντας τη λέξη που του δίνεται. Η πρόταση πρέπει να διατηρεί το νόημά της.
   • Μέρος Πέμπτο – Κατανόηση Κειμένου με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο με έξι ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις βρίσκονται στην ίδια σειρά που θα βρει ο υποψήφιος τις απαντήσεις τους μέσα στο κείμενο.
   • Μέρος Έκτο – Κατανόηση Κειμένου με κενά μέσα σε αυτό: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο από το οποίο λείπουν έξι προτάσεις. Ο υποψήφιος καλείται να βρει τη σωστή απάντηση για κάθε κενό μεταξύ επτά επιλογών.
   • Μέρος Έβδομο – Κατανόηση Κειμένου μέσω Αντιστοίχισης: Αυτό το μέρος διαθέτει τέσσερα κείμενα και δέκα ερωτήσεις. Σκοπός είναι η εύρεση των απαντήσεων στις ερωτήσεις μέσα από το κείμενο.

Διάρκεια: 75 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 40%

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Αποτελείται από δύο μέρη. Σε κάθε μέρος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα κείμενο.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα θέμα και δύο ιδέες τα οποία καλείται να αναπτύξει ο υποψήφιος. Μετά πρέπει να αναπτύξει μία τρίτη, δική του ιδέα. Το κείμενο που θα αναπτύξει ο υποψήφιος πρέπει να είναι 140-190 λέξεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων. Το κείμενο που θα αναπτύξει, ανάλογα με το θέμα, μπορεί να είναι γράμμα/e-mail (ανεπίσημο ή επίσημο), αναφορά, κριτική ή άρθρο. Το κείμενο που θα αναπτύξει ο υποψήφιος πρέπει να είναι 140-190 λέξεις.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από 4 μέρη και 40 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν δύο φορές τους ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε οκτώ σύντομους, ηχογραφημένους διαλόγους ή μονολόγους. Στο τέλος καθενός, καλούνται να απαντήσουν σε μία ερώτηση. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε έναν ηχογραφημένο μονόλογο. Συλλέγοντας πληροφορίες, καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά των προτάσεων που του δίδονται.
   • Μέρος Τρίτο: Αυτό το μέρος περιλαμβάνει οκτώ σύντομους ηχογραφημένους μονολόγους. Οι υποψήφιοι καλούνται να αντιστοιχήσουν κάθε μονόλογο με την πρόταση που εκφράζει καλύτερα όσα ειπώθηκαν.
   • Μέρος Τέταρτο: Οι υποψήφιοι ακούνε έναν διάλογο ή μία συνέντευξη. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν τρεις πιθανές απαντήσεις.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Στον χώρο εξέτασης υπάρχουν δύο εξεταστές και δύο υποψήφιοι. Ο διάλογος είναι βασισμένος σε φωτογραφίες και πληροφορίες που τους δίδονται. Αποτελείται από τέσσερα μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδονται δύο εικόνες στους υποψήφιους, οι οποίοι καλούνται να τις συγκρίνουν και να αναλύσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται στους υποψήφιους μία κάρτα με πληροφορίες σχετικές με τις φωτογραφίες. Μέσω μίας συζήτησης μεταξύ τους, οι υποψήφιοι πρέπει να καταλήξουν σε μία απόφαση σχετικά με το θέμα.
   • Μέρος Τέταρτο: Ο εξεταστείς κάνει κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με το θέμα του Τρίτου Μέρους.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Βαθμολογία: Για να πετύχει ένας υποψήφιος στις εξετάσεις FCE, πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία ανώτερη του 60%. Για να βγει η συνολική βαθμολογία, συγκεντρώνονται οι βαθμολογίες όλων των παραπάνω μερών. Ο υποψήφιος λαμβάνει αναλυτικά τη βαθμολογία του για κάθε μέρος της εξέτασης. Αν και το FCE αξιολογεί αν το επίπεδο του υποψήφιου είναι Β2, βαθμολογεί και το χαμηλότερο επίπεδο Β1, αλλά και το ανώτερο επίπεδο Γ1. Έτσι, αν ένας υποψήφιος φέρει βαθμολογία οριακά κάτω του 60%, τότε λαμβάνει το πτυχίο Β1. Αντίστοιχα, αν περάσει με άριστο βαθμό την εξέταση, λαμβάνει και το πτυχίο Γ1.

CAE Cambridge

Το Ανώτερο Πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα του Cambridge (CAE: Certificate of Advanced English) αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ως Γ1. Είναι μία από τις παλαιότερες εξετάσεις Αγγλικών στον κόσμο, με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Σκοπό έχει την αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Το Πανεπιστήμιο Cambridge διεξάγει την πιο δημοφιλή εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το CAE πιστοποιεί ότι ο κάτοχός τους διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για να ζήσει, να εργαστεί ή να σπουδάσει σε αγγλόφωνο περιβάλλον.  Χαίρει εξαιρετικής αναγνωρισιμότητας από χιλιάδες επιχειρήσεις κι εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Reading & Use of English (Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών): Αποτελείται από οκτώ μέρη. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο, το συντακτικό και τη κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο – Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής μέσα από Κείμενο: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Για κάθε κενό ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο – Συμπλήρωση Κενών μέσα σε κείμενο: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Ο υποψήφιος πρέπει να καταλάβει από τα συμφραζόμενα ποια λέξη λείπει και να τη συμπληρώσει στο κενό.
   • Μέρος Τρίτο – Δημιουργία Λέξεων: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Για κάθε κενό δίδεται μία λέξη, ένα παράγωγο της οποίας είναι ιδανικό για να συμπληρώσει την πρόταση.
   • Μέρος Τέταρτο – Δημιουργία Προτάσεων με τη χρήση των Λέξεων-Κλειδιά: Αυτό το μέρος διαθέτει έξι προτάσεις και μία λέξη για κάθε πρόταση. Ο υποψήφιος καλείται να ξαναγράψει τις προτάσεις, χρησιμοποιώντας τη λέξη που του δίνεται. Η πρόταση πρέπει να διατηρεί το νόημά της.
   • Μέρος Πέμπτο – Κατανόηση Κειμένου με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα εκτεταμένο κείμενο με έξι ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Έκτο – Κατανόηση Κειμένου μέσω Αντιστοίχησης: Αυτό το μέρος διαθέτει τέσσερα σύντομα κείμενα με τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν την κάθε ερώτηση με το μέρος του κειμένου που βρίσκεται η απάντηση.
   • Μέρος Έβδομο – Κατανόηση Κειμένου με κενά μέσα σε αυτό: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο με έξι κενά. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μία παράγραφος. Επτά παράγραφοι παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο, με μία να περισσεύει μετά την αντιστοίχηση.
   • Μέρος Όγδοο – Κατανόηση Κειμένου μέσω Πολλαπλής Αντιστοίχησης: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο ή περισσότερα σύντομα κείμενα και δέκα ερωτήσεις κατανόησης. Σκοπός είναι η εύρεση των απαντήσεων στις ερωτήσεις μέσα από το κείμενο.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 40%

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Αποτελείται από δύο μέρη. Σε κάθε μέρος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα κείμενο.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα σύντομο κείμενο. Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει μία έκθεση ιδεών βασισμένη στα στοιχεία και τις ιδέες από το κείμενο που διάβασε. Το κείμενο που θα αναπτύξει πρέπει να είναι 220-260 λέξεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων. Το κείμενο που θα αναπτύξει, ανάλογα με το θέμα, μπορεί να είναι αναφορά, κριτική, επιστολή, πρόταση ή email. Το κείμενο που θα αναπτύξει ο υποψήφιος πρέπει να είναι 220-260 λέξεις.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από 4 μέρη και 30 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν τους ηχογραφημένους διαλόγους, μονολόγους και συνομιλίες.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε τρεις σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους. Στο τέλος, καλούνται να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις, δύο για κάθε διάλογο. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε έναν ηχογραφημένο μονόλογο διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι οκτώ ημιτελείς προτάσεις από τις οποίες λείπουν λέξεις ή φράσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Αυτό το μέρος περιλαμβάνει έναν ηχογραφημένο διάλογο διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών μεταξύ δύο ή περισσότερων ομιλητών. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε έξι ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τέταρτο: Οι υποψήφιοι ακούνε πέντε σύντομους μονολόγους διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων ο καθένας. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης των ομιλητών με τις απαντήσεις.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Στον χώρο εξέτασης υπάρχουν δύο εξεταστές και δύο υποψήφιοι. Ο διάλογος είναι βασισμένος σε πληροφορίες που τους δίδονται. Αποτελείται από τέσσερα μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδονται τρεις εικόνες σε κάθε υποψήφιο. Ο καθένας καλείτε να τις περιγράψει, να τις συγκρίνει και να εκφράσει την άποψή του για αυτές.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι συζητούν μεταξύ τους σχετικά με τις εικόνες που έχουν στα χέρια τους, επιχειρηματολογούν, ανταλλάσουν ιδέες, αξιολογούν και διαπραγματεύονται. Στο τέλος καλούνται να καταλήξουν σε μία κοινή απόφαση.
   • Μέρος Τέταρτο: Σε αυτό το μέρος ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά σχετικά με την απόφασή τους.

Διάρκεια: 16 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Βαθμολογία:

Οι εξέταση CAE του Cambridge αξιολογεί τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2, βάσει του παρακάτω πίνακα.

Συμβολισμός Βαθμολογία Πτυχίο
A 200 – 210 Γ2
B 193 – 199 Γ1
C 180 – 192 Γ1
D 160 – 179 Β2
CPE Cambridge

Το Ανώτατο Πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα του Cambridge (CPE: Certificate of Proficiency in English) αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ως Γ2. Είναι μία από τις παλαιότερες εξετάσεις Αγγλικών στον κόσμο, με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Σκοπό έχει την αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Το Πανεπιστήμιο Cambridge διεξάγει την πιο δημοφιλή εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το CPE πιστοποιεί ότι ο κάτοχός τους διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για να επικοινωνήσει σε ευφράδεια και εκλεπτυσμένο στιλ, να σπουδάσει σε ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα και να εργαστεί σε ανώτερες θέσεις. Χαίρει εξαιρετικής αναγνωρισιμότητας από χιλιάδες επιχειρήσεις κι εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Reading & Use of English (Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών): Αποτελείται από 7 μέρη. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο, το συντακτικό και τη κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο – Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής μέσα από Κείμενο: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Για κάθε κενό ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων που αφορούν το λεξιλόγιο.
   • Μέρος Δεύτερο – Συμπλήρωση Κενών μέσα σε κείμενο: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Ο υποψήφιος πρέπει να καταλάβει από τα συμφραζόμενα ποια λέξη λείπει και να τη συμπληρώσει στο κενό.
   • Μέρος Τρίτο – Δημιουργία Λέξεων: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Για κάθε κενό δίδεται μία λέξη, ένα παράγωγο της οποίας είναι ιδανικό για να συμπληρώσει την πρόταση.
   • Μέρος Τέταρτο – Δημιουργία Προτάσεων με τη χρήση των Λέξεων-Κλειδιά: Αυτό το μέρος διαθέτει έξι προτάσεις και μία λέξη για κάθε πρόταση. Ο υποψήφιος καλείται να ξαναγράψει τις προτάσεις, χρησιμοποιώντας τη λέξη που του δίνεται. Η πρόταση πρέπει να διατηρεί το νόημά της.
   • Μέρος Πέμπτο – Κατανόηση Κειμένου με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα εκτεταμένο κείμενο με έξι ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Έκτο – Κατανόηση Κειμένου με κενά μέσα σε αυτό: Αυτό το μέρος διαθέτει ένα κείμενο με επτά κενά. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μία παράγραφος. Οι παράγραφοι παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο.
   • Μέρος Έβδομο – Κατανόηση Κειμένου μέσω Αντιστοίχησης: Αυτό το μέρος διαθέτει τέσσερα ένα κείμενο ή μερικά σύντομα κείμενα με δέκα ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν την κάθε ερώτηση με το μέρος του κειμένου που βρίσκεται η απάντηση.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 40%

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Αποτελείται από δύο μέρη. Σε κάθε μέρος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα κείμενο.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδονται δύο κείμενα των 100 λέξεων. Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει μία σύνοψή των δύο κειμένων έκτασης 240-280 λέξεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πέντε θεμάτων. Το κείμενο που θα αναπτύξει, ανάλογα με το θέμα, μπορεί να είναι αναφορά, κριτική, επιστολή, έκθεση ή άρθρο. Το κείμενο που θα αναπτύξει ο υποψήφιος πρέπει να είναι 280-320 λέξεις.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από 4 μέρη και 30 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν τους ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε τέσσερις σύντομες ηχογραφήσεις. Στο τέλος, καλούνται να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε έναν ηχογραφημένο μονόλογο διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι εννέα ημιτελείς προτάσεις από τις οποίες λείπουν λέξεις ή φράσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Αυτό το μέρος περιλαμβάνει έναν ηχογραφημένο διάλογο. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε πέντε ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τέταρτο: Οι υποψήφιοι ακούνε πέντε σύντομους μονολόγους. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Κάθε ερώτηση περιλαμβάνει οκτώ επιλογές, από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τις πέντε.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Στον χώρο εξέτασης υπάρχουν δύο εξεταστές και δύο υποψήφιοι. Ο διάλογος είναι βασισμένος σε πληροφορίες που τους δίδονται. Αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδονται δύο επιλογές στους υποψήφιους, οι οποίοι καλούνται να τις συγκρίνουν και να αναλύσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, καταλήγοντας σε μία από αυτές.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο ξεχωριστά σχετικά με το θέμα που τους είχε δοθεί σε δεύτερο μέρος.

Διάρκεια: 16 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Βαθμολογία:

Συμβολισμός Βαθμολογία
A 80%-100%
B 75%-79%
C 60%-74%
D 55%-59%

Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με D πιστοποιούνται αυτόματα με το χαμηλότερο επίπεδο Γ1.

ESB B1

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις διεξάγονται από το EUROPALSO δύο φορές το χρόνο. Με περίπου 60 χρόνια εμπειρίας, αυτές οι εξετάσεις είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ. Τα πτυχία Αγγλικών του ESB εστιάζουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από 2 μέρη κι 20 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν τους ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες δύο φορές.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε δέκα σύντομες ηχογραφημένες συνομιλίες. Στο τέλος, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε μία εκτεταμένη συνομιλία. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις Σωστού – Λάθους.

Διάρκεια:

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα κείμενο έκτασης 120-150 λέξεων. Έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων. Το κείμενο μπορεί να είναι ένα email προς οικείο πρόσωπο, μία αφήγηση ιστορίας ή μία περιγραφική έκθεση/έκθεση με τη διατύπωση άποψης για ένα ζήτημα, αναλόγως του θέματος που έχει επιλέξει.

Διάρκεια:

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Reading (Κατανόηση Γραπτού λόγου): Αποτελείται από 2 μέρη και 15 ερωτήσεις.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδονται τέσσερα κείμενα κι έξι κεφαλίδες. Οι υποψήφιοι καλούνται να αντιστοιχίσουν τις κεφαλίδες με τις παραγράφους που ταιριάζουν. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μέρους, περισσεύουν δύο κεφαλίδες. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις Σωστού – Λάθους βασισμένες στο παραπάνω κείμενο.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο και πέντε ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.

Διάρκεια:

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Use of English (Χρήση Αγγλικής Γλώσσας): Αυτό το μέρος αποτελείται από τέσσερα μέρη και 35 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο, συντακτικό και κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη γραμματική. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Αυτό το μέρος αποτελείται από δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο κλειστού τύπου και δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τρεις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τέταρτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τρεις πιθανές απαντήσεις.

Διάρκεια:

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Ο διάλογος είναι βασισμένος σε φωτογραφίες κι αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος παραλαμβάνει μία καρτέλα η οποία έχει εικόνες. Ο υποψήφιος συζητά με τον εξεταστή σχετικά με τις εικόνες που έχει παραλάβει.
   • Μέρος Τρίτο: Ο υποψήφιος απαντά σε ερωτήσεις που του υποβάλλει ο εξεταστής. Οι ερωτήσεις αφορούν διαφορετικό θέμα από αυτό που συζητήθηκε στο δεύτερο μέρος.

Διάρκεια: 11 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Βαθμολογία: Για να επιτύχει ο υποψήφιος τις εξετάσεις EST επιπέδου Β1 πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 55%. Τα μέρη συμψηφίζονται μεταξύ τους για τη συνολική βαθμολογία.

ESB B2 – Lower

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις διεξάγονται από το EUROPALSO δύο φορές το χρόνο. Με περίπου 60 χρόνια εμπειρίας, αυτές οι εξετάσεις είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ. Τα πτυχία Αγγλικών του ESB εστιάζουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από 2 μέρη κι 20 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν τους ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες δύο φορές.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε δέκα σύντομες ηχογραφημένες συνομιλίες. Στο τέλος, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε μία εκτεταμένη συνομιλία. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις Σωστού – Λάθους.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Reading (Κατανόηση Γραπτού λόγου): Αποτελείται από 2 μέρη και 15 ερωτήσεις.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδονται τέσσερις παράγραφοι κι έξι κεφαλίδες. Οι υποψήφιοι καλούνται να αντιστοιχίσουν τις κεφαλίδες με τις παραγράφους που ταιριάζουν. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μέρους, περισσεύουν δύο κεφαλίδες. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις βασισμένες στο παραπάνω κείμενο. Για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο και πέντε ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20% 

 • Use of English (Χρήση Αγγλικής Γλώσσας): Αυτό το μέρος αποτελείται από τέσσερα μέρη και 35 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο, συντακτικό και κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη γραμματική. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Αυτό το μέρος αποτελείται από δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο κλειστού τύπου και δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τέταρτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τρεις πιθανές απαντήσεις.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα κείμενο έκτασης 180-200 λέξεων. Έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων. Το κείμενο μπορεί να είναι ένα email προς οικείο πρόσωπο, μία αφήγηση ιστορίας ή μία έκθεση ιδεών, αναλόγως του θέματος που έχει επιλέξει.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Συνολική διάρκεια γραπτής εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Ο διάλογος είναι βασισμένος σε φωτογραφίες κι αποτελείται από τρία μέρη. Στον χώρο εξέτασης βρίσκονται δύο υποψήφιοι.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος παραλαμβάνει μία καρτέλα η οποία έχει εικόνες. Ο υποψήφιος συζητά με τον εξεταστή σχετικά με τις εικόνες που έχει παραλάβει.
   • Μέρος Τρίτο: Ο υποψήφιος απαντά σε ερωτήσεις που του υποβάλλει ο εξεταστής. Οι ερωτήσεις αφορούν διαφορετικό θέμα από αυτό που συζητήθηκε στο δεύτερο μέρος.

Διάρκεια: 11 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Βαθμολογία: Για να επιτύχει ο υποψήφιος τις εξετάσεις EST επιπέδου Β1 πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 55%. Τα μέρη συμψηφίζονται μεταξύ τους για τη συνολική βαθμολογία.

ESB C2 – Proficiency

Το ESB (English Speaking Board) είναι ένας από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις διεξάγονται από το EUROPALSO δύο φορές το χρόνο. Με περίπου 60 χρόνια εμπειρίας, αυτές οι εξετάσεις είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ. Τα πτυχία Αγγλικών του ESB εστιάζουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από 2 μέρη κι 20 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν τους ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες δύο φορές.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Στο τέλος, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – πέντε για κάθε συνέντευξη. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε τρις σύντομες συνομιλίες. Έπειτα, καλούνται να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση ο υποψήφιος επιλέγει μεταξύ τριών πιθανών απαντήσεων.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα κείμενο έκτασης 300-350 λέξεων. Έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων. Το κείμενο μπορεί να είναι ένα email προς οικείο πρόσωπο ή μία έκθεση ιδεών, αναλόγως του θέματος που έχει επιλέξει.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Reading (Κατανόηση Γραπτού λόγου): Αποτελείται από 2 μέρη και 15 ερωτήσεις.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο και επτά ή οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων απαντήσεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο και επτά ή οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

 • Use of English (Χρήση Αγγλικής Γλώσσας): Αυτό το μέρος αποτελείται από τέσσερα μέρη και 50 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο, συντακτικό και κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη γραμματική. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Αυτό το μέρος αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο κλειστού τύπου και δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.
   • Μέρος Τέταρτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο κλειστού τύπου και δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Για κάθε ερώτηση υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις.

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Συνολική διάρκεια γραπτής εξέτασης: 3 ώρες

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Ο διάλογος είναι βασισμένος σε φωτογραφίες κι αποτελείται από τρία μέρη. Στον χώρο εξέτασης βρίσκονται δύο υποψήφιοι.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος παραλαμβάνει μία καρτέλα η οποία έχει θέματα προς συζήτηση. Ο υποψήφιος συζητά με τον εξεταστή σχετικά με τα θέματα που έχει παραλάβει.
   • Μέρος Τρίτο: Ο υποψήφιος απαντά σε ερωτήσεις που του υποβάλλει ο εξεταστής. Οι ερωτήσεις αφορούν διαφορετικό θέμα από αυτό που συζητήθηκε στο δεύτερο μέρος.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 20%

Βαθμολογία: Για να επιτύχει ο υποψήφιος τις εξετάσεις EST επιπέδου C2 πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 55%. Τα μέρη συμψηφίζονται μεταξύ τους για τη συνολική βαθμολογία.

LRN B2

Το LRN (Learning Resource Network) είναι μία δημοφιλής εξέταση Αγγλικών αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από το ESOLNET HELLAS κι έχει συνάψει συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού και φορείς πιστοποίησης. Είναι μία από τις πιο απλές εξετάσεις Αγγλικών, χωρίς παγίδες κι ιδιομορφίες. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το γεγονός πως οι υποψήφιοι λαμβάνουν όλα τα θέματα μαζί κι έχουν ενιαίο χρόνο, έχοντας τη δυνατότητα να το χωρίσουν όπως επιθυμούν.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από τρία μέρη και 20 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν δύο φορές τους ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε εννέα σύντομους, ηχογραφημένους διαλόγους. Στο τέλος καθενός, καλούνται να απαντήσουν σε μία ερώτηση.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε τρεις εκτεταμένους, ηχογραφημένους διαλόγους. Για κάθε διάλογο, καλούνται να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι ακούνε ένα ηχογραφημένο κείμενο. Στο τέλος καλούνται να απαντήσουν σε πέντε ερωτήσεις. Έπειτα, ακούνε ακόμη μία φορά το κείμενο και κρατάνε σημειώσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing).

Διάρκεια: 30 λεπτά

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Αποτελείται από δύο μέρη. Σε κάθε μέρος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα κείμενο.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος είναι πάντα ένα e-mail ή ένα γράμμα σε οικείο πρόσωπο κι έχει θέμα κοινό με το Τρίτο Μέρος του Listening. Το κείμενο πρέπει να έχει 100-120 λέξεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων. Το κείμενο που θα αναπτύξει, ανάλογα με το θέμα, μπορεί να είναι ανεπίσημο γράμμα/e-mail, μία ιστορία ή ένα άρθρο. Το κείμενο που θα αναπτύξει ο υποψήφιος πρέπει να είναι 120-170 λέξεις.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 • Reading & Use (Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών): Αποτελείται από δύο μέρη και 40 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τη κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο – Κατανόηση Κειμένου: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να διαβάσει τρία κείμενα – δύο εκ των οποίων με κοινό θέμα – και να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για το πρώτο κείμενο, υπάρχουν οκτώ ερωτήσεις, ενώ για τα άλλα δύο, τρεις ή τέσσερις ερωτήσεις έκαστο.
   • Μέρος Δεύτερο – Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: Αυτό το μέρος αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με τη γραμματική και δέκα προτάσεις με κενά.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Στο χώρο εξέτασης υπάρχουν δύο υποψήφιοι κι ένας εξεταστής. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν πέντε θέματα για να προετοιμάσουν δύο εβδομάδες πριν την εξέταση. Αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι συζητούν σχετικά με ένα από τα πέντε θέματα που έχουν επιλέξει και προετοιμάσει.
   • Μέρος Τρίτο: Ο εξεταστής υποβάλλει ερωτήσεις στους υποψήφιους σχετικά με το θέμα που ανέπτυξαν στο Δεύτερο Μέρος.

Διάρκεια: 14-16 λεπτά

Βαθμολογία:

Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε όλα τα μέρη συνολική βαθμολογία πάνω από 50%. Στο Β2 βαθμολογείται με άριστα το 80. Πιο Συγκεκριμένα:

Βαθμός Πτυχίου Βαθμολογία
Fail 0 – 39
Pass 40 – 51
Merit 52 – 63
Distinction 64 – 80
LRN B2

Το LRN (Learning Resource Network) είναι μία δημοφιλής εξέταση Αγγλικών αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από το ESOLNET HELLAS κι έχει συνάψει συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού και φορείς πιστοποίησης. Είναι μία από τις πιο απλές εξετάσεις Αγγλικών, χωρίς παγίδες κι ιδιομορφίες. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το γεγονός πως οι υποψήφιοι λαμβάνουν όλα τα θέματα μαζί κι έχουν ενιαίο χρόνο, έχοντας τη δυνατότητα να το χωρίσουν όπως επιθυμούν.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από τρία μέρη και 25 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις αφού ακούσουν δύο φορές τους ηχογραφημένους διαλόγους και συνομιλίες.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε δέκα σύντομους, ηχογραφημένους διαλόγους. Στο τέλος καθενός, καλούνται να απαντήσουν σε μία ερώτηση.
   • Μέρος Δεύτερο: Οι υποψήφιοι ακούνε τρεις εκτεταμένους, ηχογραφημένους διαλόγους. Για κάθε διάλογο, καλούνται να απαντήσουν σε δύο με τέσσερις ερωτήσεις (10 ερωτήσεις συνολικά σε αυτό το μέρος).
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι ακούνε ένα ηχογραφημένο κείμενο. Στο τέλος καλούνται να απαντήσουν σε πέντε ερωτήσεις. Έπειτα, ακούνε ακόμη μία φορά το κείμενο και κρατάνε σημειώσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing).

Διάρκεια: 35 λεπτά

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Αποτελείται από δύο μέρη. Σε κάθε μέρος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα κείμενο.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος είναι πάντα ένα άρθρο κι έχει θέμα κοινό με το Τρίτο Μέρος του Listening. Το κείμενο πρέπει να έχει 200-250 λέξεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών θεμάτων. Το κείμενο που θα αναπτύξει είναι ένα άρθρο έκτασης 250-300 λέξεων.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 • Reading & Use (Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Χρήση Αγγλικών): Αποτελείται από δύο μέρη και 50 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τη κατανόηση κειμένου.
   • Μέρος Πρώτο – Κατανόηση Κειμένου: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να διαβάσει τρία κείμενα – δύο εκ των οποίων με κοινό θέμα – και να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για το πρώτο κείμενο, υπάρχουν εννέα ερωτήσεις, ενώ για τα άλλα δύο, τρεις ή τέσσερις ερωτήσεις έκαστο.
   • Μέρος Δεύτερο – Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: Αυτό το μέρος αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με τη γραμματική και δέκα προτάσεις με κενά.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Στο χώρο εξέτασης υπάρχουν δύο υποψήφιοι κι ένας εξεταστής. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν πέντε θέματα για να προετοιμάσουν δύο εβδομάδες πριν την εξέταση. Αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι συζητούν σχετικά με ένα από τα πέντε θέματα που έχουν επιλέξει και προετοιμάσει.
   • Μέρος Τρίτο: Ο εξεταστής υποβάλλει ερωτήσεις στους υποψήφιους σχετικά με το θέμα που ανέπτυξαν στο Δεύτερο Μέρος.

Διάρκεια: 16-18 λεπτά

Βαθμολογία:

Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να έχει συγκεντρώσει σε όλα τα μέρη συνολική βαθμολογία πάνω από 50%. Στο C2 βαθμολογείται με άριστα το 100. Πιο Συγκεκριμένα:

Βαθμός Πτυχίου Βαθμολογία
Fail 0 – 49
Pass 50 – 64
Merit 65 – 79
Distinction 80 – 100
TOEIC

To TOEIC (Test of English for International Communication) έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας. Είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ μέχρι το επίπεδο C1 κι από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι εξετάσεις διεξάγονται από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση μία φορά την εβδομάδα στην Αθήνα και μία φορά στις δύο βδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που διαφοροποιεί τις εξετάσεις του TOEIC από τις υπόλοιπες είναι πως οι υποψήφιοι δεν υποβάλλονται στην προφορική εξέτασης και στην παραγωγή γραπτού λόγου (έκθεση).

Ανάλυση εξέτασης:

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αυτό το μέρος αποτελείται από τέσσερα μέρη κι 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδονται 6 φωτογραφίες. Για κάθε φωτογραφία, οι ακούγονται τέσσερις προτάσεις που τις περιγράφουν. Οι προτάσεις αυτές δεν αναγράφονται στη φόρμα εξέτασης. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν την πρόταση που περιγράφει καλύτερα την κάθε φωτογραφία.
   • Μέρος Δεύτερο: Αυτό το μέρος αποτελείται από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση δίδονται τρεις πιθανές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις κι οι απαντήσεις δεν είναι τυπωμένες στη φόρμα εξέτασης. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν τις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις, επιλέγοντας την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος, οι υποψήφιοι ακούνε μερικούς ηχογραφημένους διαλόγους μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Έπειτα καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση είναι τυπωμένες τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Αποτελείται από 39 ερωτήσεις.
   • Μέρος Τέταρτο: Οι υποψήφιοι ακούνε μερικούς ηχογραφημένους μονολόγους κι έπειτα καλούνται να απαντήσουν σε 30 ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση είναι τυπωμένες τέσσερις πιθανές απαντήσεις.

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

Ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας: 50%

 • Reading Comprehension (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): Αυτό το μέρος αποτελείται από τρία μέρη κι 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
   • Μέρος Πρώτο; Σε αυτό το μέρος δίδονται 30 προτάσεις με κενά. Για κάθε πρόταση, δίδονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι λέξεις ή φράσεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδονται κείμενα από τα οποία λείπουν λέξεις, φράσεις ή προτάσεις. Για κάθε κενό δίδονται τέσσερις πιθανές απαντήσεις κάτω από το κείμενο. Αυτό το μέρος αποτελείται από 16 ερωτήσεις.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος δίδονται κείμενα, τα οποία μπορεί να είναι άρθρα από εφημερίδες ή περιοδικά, e-mail και μηνύματα. Για κάθε κείμενο – ή σετ κειμένων – ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης. Για κάθε ερώτηση, υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Αυτό το μέρος αποτελείται από 54 ερωτήσεις.

Διάρκεια εξέτασης: 75 λεπτά

Ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας: 50%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία στο TOEIC καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Για κάθε μέρος της εξέτασης (Κατανόηση Προφορικού Λόγου – Κατανόηση Γραπτού Λόγου) δίδεται ξεχωριστή βαθμολογία, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 5 και 495. Ο υποψήφιος λαμβάνει τρεις βαθμολογίες:

 • Μία βαθμολογία για το Ακουστικό μέρος
 • Μία βαθμολογία για το μέρος της Κατανόησης Κειμένων
 • Μία συνολική βαθμολογία, που προκύπτει από το άθροισμα των δύο παραπάνω βαθμολογιών.

Αναλόγως της συνολικής βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος, λαμβάνει και το αντίστοιχο πτυχίο:

Πτυχίο Βαθμολογία
Proficiency (C2) 905-990
Advanced (C1) 785-900
Lower (B2) 505-780
Basic (B1) 405-500
IELTS

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι μία διεθνής εξέταση που αξιολογεί το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας του υποψήφιου. Αυτή η εξέταση ενδείκνυται για άτομα που έχουν σκοπό τις σπουδές ή την εργασία στο εξωτερικό. Υπάρχουν δύο τύποι IELTS:

 • IELTS Academy: Είναι κατάλληλο για τους υποψήφιους που θέλουν να ακολουθήσουν αγγλόφωνες προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή σπουδές στο εξωτερικό. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως κι έχει ισχύ δύο χρόνια από την ημερομηνία εξέτασης.
 • IELTS General: Αυτός ο τύπος είναι κατάλληλος για τους υποψήφιους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Ακόμη, ενδείκνυται για άτομα που θέλουν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνο περιβάλλον.

Οι τύποι IELTS Academy κι IELTS General είναι αναγνωρισμένοι από τον ΑΣΕΠ και στην Ελλάδα η ισχύς τους δεν έχει χρονικό περιορισμό.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Η εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται μέσω ερωτήσεων που υποβάλλει ο εξεταστής στον υποψήφιο. Ο διάλογος είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο, ώστε υποψήφιος να μην μπορεί να επαναλάβει φράσεις κι ιδέες που έχει μάθει εκ των προτέρων. Αποτελείται από τρία μέρη κι η εξέταση ηχογραφείται.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος παραλαμβάνει μία κάρτα με ένα θέμα. Έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό για να τη μελετήσει και να οργανώσει τη παρουσίασή του. Έπειτα, καλείται να δώσει μία απάντηση σε σχέση με το θέμα. Ακολουθούν ερωτήσεις από τον εξεταστή σχετικές με το θέμα.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος ο εξεταστής υποβάλει περεταίρω ερωτήσεις σχετικές με το θέμα του δεύτερου μέρους. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις, να εκφράσει την άποψή του και να επιχειρηματολογήσει.

Διάρκεια: 11 – 14 λεπτά

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Αποτελείται από 4 μέρη και 40 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις σχετικές με τους ηχογραφημένους διαλόγους, μονολόγους και συνομιλίες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών και πολλαπλών επιλογών. Χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία σε προφορές κι οι υποψήφιοι ακούνε τις ηχογραφήσεις μόνο μία φορά. Δε δίνεται περεταίρω χρόνος για την αντιγραφή των απαντήσεων.
   • Μέρος Πρώτο: Οι υποψήφιοι ακούνε μία συζήτηση ανάμεσα σε δύο άτομα σχετική με την καθημερινότητα.
   • Μέρος Δεύτερο: Πρόκειται για ένα μονόλογο σχετικό με ένα κοινωνικό καθημερινό θέμα.
   • Μέρος Τρίτο: Στην ηχογράφηση ακούγεται μία συζήτηση ανάμεσα σε δύο με τέσσερα άτομα σε ακαδημαϊκό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον.
   • Μέρος Τέταρτο: Οι υποψήφιοι ακούνε ένα μονόλογο με ακαδημαϊκό θέμα.

Διάρκεια: 30 λεπτά

 • Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): Αυτό το μέρος της εξέτασης διαφέρει, αναλόγως του τύπου εξέτασης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ανεξαρτήτως του τύπου, δίδονται τρία εκτενή κείμενα κι οι ερωτήσεις είναι τύπου αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών και πολλαπλών επιλογών.
   • Academy Reading: Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις κατανόησης βασισμένες σε αυτούσια κείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, ανακοινώσεις και διαφημιστικά. Αυτού του είδους τα κείμενα θεωρούνται ιδανικά για άτομα που έχουν σκοπό να ενταχθούν σε αγγλόφωνα τμήματα ή να ξεκινήσουν μία επαγγελματική συνεργασία σε αγγλόφωνο περιβάλλον.
   • General Reading: Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις κατανόησης βασισμένες σε αυτούσια κείμενα από βιβλία, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή άρθρα που απευθύνονται στο μέσο αναγνώστη.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Αυτό το μέρος της εξέτασης διαφέρει, αναλόγως του τύπου εξέτασης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Και στις δύο περιπτώσεις, χωρίζεται σε δύο μέρη.
   • Academy Writing: Στο Πρώτο Μέρος οι υποψήφιος καλείται να γράφει μία περίληψη ή μία παρουσίαση βασισμένη σε πληροφορίες που δίδονται μέσα από διαγράμματα, πίνακες ή εικόνες. Στο Δεύτερο Μέρος χρειάζεται να αναλύσει, να εκφράσει τη γνώμη του και να προτείνει λύσεις σχετικά με το θέμα που δίνεται.
   • General Writing: Στο Πρώτο Μέρος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα επίσημο ή ανεπίσημο γράμμα, ζητώντας πληροφορίες ή εξηγώντας μία κατάσταση. Στο Δεύτερο Μέρος χρειάζεται να αναλύσει, να εκφράσει τη γνώμη του ή να προτείνει λύσεις σχετικά με το θέμα που δίνεται.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Βαθμολογία:

Η εξέταση IELTS αξιολογεί τα επίπεδα Lower (B2), Advanced (C1) και Proficiency (C2). Πιο συγκεκριμένα, βάσει βαθμολογίας προκύπτει και το πτυχίο.

Πτυχίο Βαθμολογία
Proficiency (C2) 7,5 – 9
Advanced (C1) 6 – 7
Lower (B2) 4,5 – 5,5
TOEFL

Το TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) είναι η πιο δημοφιλής εξέταση της Αγγλικής γλώσσας στον κόσμο, πιστοποιώντας το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Αυτό το πτυχίο έχει ισχύ 2 χρόνια. Το Harvard, το Yale, το Columbia κι ακόμα 8.500 Πανεπιστήμια και Κολλέγια σε πάνω από 130 χώρες όλου του κόσμου απαιτούν την πιστοποίηση του TOEFL. Ο υποψήφιος αξιολογείται στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Από το Σεπτέμβριο του 2006 οι εξετάσεις του TOEFL διεξάγονται διαδικτυακά κι έχουν συνολική διάρκεια περίπου 4 ώρες.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): Σε αυτό το μέρος δίδονται τρία με πέντε κείμενα, για καθένα από τα οποία καλείται να απαντήσει 12-14 ερωτήσεις. Τα κείμενα αποτελούν βιβλιογραφία κολεγιακού επιπέδου, καλύπτοντας μεγάλη ποικιλία θεματολογίας. Ωστόσο, ο υποψήφιος δε χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις σχετικές με το θέμα που πραγματεύεται το κάθε κείμενο, καθώς οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων βρίσκονται μέσα στο κείμενο.

Αριθμός ερωτήσεων: 36-70
Διάρκεια: 60-100 λεπτά

 • Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): Ο υποψήφιος ακούει τέσσερις με έξι διαλέξεις και δύο με τρεις διαλόγους. Έπειτα, καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με το ηχογραφημένο υλικό που μόλις άκουσε. Κάθε διάλεξη διαρκεί τέσσερα με έξι λεπτά κι αποτελεί ακαδημαϊκό υλικό ή μέρος διάλεξης ενός καθηγητή πανεπιστημίου. Το σημαντικό σε αυτό το μέρος είναι πως οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται με τη σειρά. Μόλις απαντηθεί μία ερώτηση, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της απάντησης.

Αριθμός ερωτήσεων: 34-51
Διάρκεια: 60-90 λεπτά

 • Speaking (Παραγωγή Προφορικού Λόγου): Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους ο υποψήφιος φοράει ακουστικά και χρησιμοποιεί μικρόφωνο για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις ηχογραφούνται και στέλνονται για βαθμολόγηση σε ειδικά εκπαιδευμένους εξεταστές.

Αριθμός θεμάτων: 6
Διάρκεια: 20 λεπτά

 • Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου): Αυτό το μέρος της εξέτασης αποτελείται από δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο στον υποψήφιο, το οποίο καλείται να διαβάσει. Έπειτα, ακούει μία ηχογραφημένη διάλεξη σχετική με το θέμα του κειμένου. Τέλος, συντάσσει μία περίληψη των δύο. Βαθμολογείται για την ποιότητα του γραπτού, την ακρίβεια και την κάλυψη όλων των θεμάτων. Το κείμενο πρέπει να έχει έκταση 150 με 225 λέξεις.
   • Μέρος Δεύτερο: Αυτό το μέρος αφορά ένα γενικό θέμα, για το οποίο ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του, να επιχειρηματολογήσει και να δώσει παραδείγματα. Το κείμενο πρέπει να είναι περίπου 300 λέξεων.

Κείμενα: 2
Διάρκεια: 50 λεπτά

Βαθμολογία:

Στην εξέταση TOEFL η βαθμολογία δίδεται με άριστα το 120. Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα θέτει τις δικές του απαιτήσεις σε σχέση με τη βαθμολογία. Ωστόσο, αν είναι να καταταχθούν σε κλίμακα σε σύγκριση με άλλα πτυχία της Αγγλική γλώσσας, τότε:

Πτυχίο Βαθμολογία

Proficiency (C2) 100 – 120

Advanced (C1) 90 – 99

Lower (B2) 80 – 89

Ή

Πτυχίο Βαθμολογία

Proficiency (C2) 101 – 120

Advanced (C1) 73 – 100

Lower (B2) 62 – 71

Βρίσκω και τα δύο, δε γνωρίζω ποιο είναι το σωστό. Στην επίσημη ιστοσελίδα δε λέει τίποτα.