Διαδικτυακό Μάθημα

Το διαδικτυακό μάθημα είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης αρκετά διαδεδομένος τα τελευταία χρόνια. Ενήλικες, εργαζόμενοι και φοιτητές συχνά έχουν πιεσμένο πρόγραμμα κι η μετάβαση στο χώρο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών είναι δύσκολη. Αυτό όμως δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αγάπη ενός ανθρώπου για τη μάθηση και τις ξένες γλώσσες. Γι’ αυτό, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να παρακολουθήσουν το μάθημα διαδικτυακά. Τί χρειάζεται για να παρακολουθήσεις ένα διαδικτυακό μάθημα; Θέληση κι υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η διαδικτυακή διδασκαλία δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με τη δια βίου. Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το μάθημα σε ζωντανή μετάδοση, να κάνει ερωτήσεις και να είναι ενεργό μέλος της τάξης. Διατίθενται βιβλία σε ψηφιακή μορφή, στα οποία έχει τη δυνατότητα να κρατήσει σημειώσεις, να λύσει ασκήσεις, να σβήσει λάθη, σαν ένα κανονικό βιβλίο.

Σε περίπτωση που δεν μπορείς να παρακολουθήσεις την παράδοση του μαθήματος σε ζωντανή μετάδοση, διατίθεται το σχετικό υλικό για να το παρακολουθήσεις στο δικό σου χρόνο, με το δικό σου ρυθμό.

Η διαδικτυακή διδασκαλία δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με τη δια βίου. Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το μάθημα σε ζωντανή μετάδοση, να κάνει ερωτήσεις και να είναι ενεργό μέλος της τάξης. Διατίθενται βιβλία σε ψηφιακή μορφή, στα οποία έχει τη δυνατότητα να κρατήσει σημειώσεις, να λύσει ασκήσεις, να σβήσει λάθη, σαν ένα κανονικό βιβλίο.

Σε περίπτωση που δεν μπορείς να παρακολουθήσεις την παράδοση του μαθήματος σε ζωντανή μετάδοση, διατίθεται το σχετικό υλικό για να το παρακολουθήσεις στο δικό σου χρόνο, με το δικό σου ρυθμό.