Μέθοδοι διδασκαλίας

Τμήματα

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά συγκροτούμε μικρά τμήματα, των 6-8 ατόμων ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής συμμετοχή των μαθητών, αλλά κι η ομαλή έκβαση του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθηγητής ανακαλύπτει τις ιδιαιτερότητες, τα δυνατά σημεία, αλλά και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή. Παρακολουθεί την εξέλιξή του και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, στηρίζοντάς τον, εμπνέοντάς τον κι ενθαρρύνοντάς τον συνεχώς. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων από το άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο των καθηγητών μας, αλλά κι η δυνατότητα εξ αποστάσεων μαθημάτων.

Καθηγητές

Οι καθηγητές είναι ο βασικός πυλώνας της επιτυχίας. Καθοδηγούν τους μαθητές, θέτουν χρονοδιαγράμματα και τους επιβραβεύουν. Γι’ αυτό το λόγο, δεν επαναπαυόμαστε! Οι καθηγητές μας επιμορφώνονται συνεχώς, παρακολουθώντας ειδικά σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των μαθημάτων.

Τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών.

Ακόμα, γίνεται εκτενής χρήση των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά (π.χ. διαδραστικοί πίνακες) και της τεχνολογίας, με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

Καθηγητές

Οι καθηγητές είναι ο βασικός πυλώνας της επιτυχίας. Καθοδηγούν τους μαθητές, θέτουν χρονοδιαγράμματα και τους επιβραβεύουν. Γι’ αυτό το λόγο, δεν επαναπαυόμαστε! Οι καθηγητές μας επιμορφώνονται συνεχώς, παρακολουθώντας ειδικά σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των μαθημάτων.

Τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης της ύλης προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών.

Ακόμα, γίνεται εκτενής χρήση των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά (π.χ. διαδραστικοί πίνακες) και της τεχνολογίας, με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

Τεστ κι Εξετάσεις Προσομοίωσης

Με σκοπό να βεβαιωθούμε ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει την ύλη, υποβάλλονται σε ολιγόλεπτα τεστ και διαγωνίσματα με το πέρας κάθε ενότητας και κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας πριν την εξέταση ενός πτυχίου, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε εξετάσεις προσομοίωσης, συμπληρώνοντας εξετάσεις προηγούμενων χρόνων του ίδιου πτυχίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής μαθαίνει να οργανώνει τον χρόνο του και να διαχειρίζεται το άγχος του, ενώ ανακαλύπτει τα αδύναμα σημεία του.

Επικοινωνία με γονείς

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά πιστεύουμε ότι η άμεση και συνεχής επικοινωνίας με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών είναι υψίστης σημασίας για την πρόοδό τους. Γι’ αυτό, πέρα από τις προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων για την παράδοση των βαθμών, βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους σχετικά με τις επιδόσεις, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

Επικοινωνία με γονείς

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά πιστεύουμε ότι η άμεση και συνεχής επικοινωνίας με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών είναι υψίστης σημασίας για την πρόοδό τους. Γι’ αυτό, πέρα από τις προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων για την παράδοση των βαθμών, βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους σχετικά με τις επιδόσεις, τις προοπτικές και τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές.