Νέα

Tips για εξασφαλισμένη επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency του Michigan

Tips για εξασφαλισμένη επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency του Michigan

Η εξέταση Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan, γνωστή κι ως ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)

Cambridge ή Michigan; Ποια είναι η σωστή επιλογή

Cambridge ή Michigan; Ποια είναι η σωστή επιλογή

Το Proficiency του Πανεπιστημίου Cambridge και το Proficiency του Πανεπιστημίου Michigan είναι δύο εξαιρετικές πιστοποιήσεις κι αποτελούν μεγάλο προσόν σε ένα βιογραφικό. Αξιολογούν την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για να επικοινωνήσει…

Tips για εγγυημένη επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency του Cambridge

Tips για εγγυημένη επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency του Cambridge

Το Ανώτατο Πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα του Cambridge (CPE: Certificate of Proficiency in English) αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ως Γ2. Σκοπό έχει την αξιολόγηση της ικανότητας παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου, πιστοποιώντας ότι ο…