Τμήματα για παιδιά

Τα παιδιά κάθε ηλικίας έχουν διαφορετικές ανάγκες. Μέσα από 40 χρόνια εμπειρίας, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σακκά έχει αναπτύξει τεχνικές εκμάθησης για παιδιά κάθε ηλικίας. Το άριστα εκπαιδευμένο επιτελείο των καθηγητών, κατανοώντας τις ανάγκες κάθε παιδιού, κάνει το μάθημα να μοιάζει με παιχνίδι.

Ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για κάθε επίπεδο και πιστοποίηση σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά κι Ιταλικά έχουν σκοπό να εξοπλίσουν τους μαθητές μας με τις κατάλληλες γνώσεις για την κατάκτηση ενός πτυχίου κι ενδεχομένως τη μετέπειτα φοίτηση σε ξενόγλωσσο πανεπιστήμιο.

Ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για κάθε επίπεδο και πιστοποίηση σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά κι Ιταλικά έχουν σκοπό να εξοπλίσουν τους μαθητές μας με τις κατάλληλες γνώσεις για την κατάκτηση ενός πτυχίου κι ενδεχομένως τη μετέπειτα φοίτηση σε ξενόγλωσσο πανεπιστήμιο.

Ολιγομελή τμήματα, διαδραστικοί πίνακες, χρήση τεχνολογίας που ζωντανεύει το βιβλίο, ξενόγλωσσα τραγούδια και λογοτεχνία κάνουν το μάθημα ευχάριστο. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση.

Η συχνή επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες, κι όχι απλά η παράδοση των βαθμών κάθε τρίμηνο, είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο των μαθητών. Με το τέλος κάθε ενότητας και κεφαλαίου, οι μαθητές περνάνε σύντομα τεστ ή διαγωνίσματα, με σκοπό την καθολική κατανόηση της γλώσσας.

Η συχνή επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες, κι όχι απλά η παράδοση των βαθμών κάθε τρίμηνο, είναι καθοριστικής σημασίας την πρόοδο των μαθητών. Με το τέλος κάθε ενότητας και κεφαλαίου, οι μαθητές περνάνε σύντομα τεστ ή διαγωνίσματα, με σκοπό την καθολική κατανόηση της γλώσσας.