Γαλλικά

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Σακκά», με εμπειρία 40 χρόνων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, αποτελεί εγγύηση για την επιλογή ξενόγλωσσου σχολείου. Η πολυετής εμπειρία μας, οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που συνεχώς ανανεώνονται κι η γνώση των απαιτήσεων κάθε επιπέδου είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Το ποσοστό 95% επιτυχιών των μαθητών μας είναι η επιβράβευσή μας. Με άριστη οργάνωση, βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με του κηδεμόνες των μαθητών μας, πράγμα που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην πρόοδό τους. Αναγνωρίζοντας πως ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός, με τα δικά του δυνατά και αδύναμα σημεία, προτείνουμε τις εξετάσεις που είναι πιο φιλικές στον εκάστοτε μαθητή με μοναδικό σκοπό την επιτυχία του. Με εξειδίκευση σε όλα τα διπλώματα που είναι αναγνωρισμένα από το δημόσιο και τα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια, η επιτυχία είναι εγγυημένη μαζί μας!

Γαλλικά για Ενήλικες

Καθηγητές με χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας, διαφορετικό μαθησιακό τρόπο για κάθε μαθητή, ευέλικτα ωράρια και δυνατότητα αλλαγής ωραρίου είναι λίγα μόνο από όσα προσφέρουμε με σκοπό να εξασφαλίσουμε την επιτυχία σας. Φιλικά δίδακτρα κι εκπτώσεις σε συγγενείς και δεύτερη γλώσσα.

Γαλλικά για Παιδιά

Η πρώτη επαφή του ανθρώπου με τα Γαλλικά είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς μπορεί να τον κάνει να αγαπήσει τη γλώσσα. Το μάθημα γίνεται σαν παιχνίδι, κάνοντας την εκμάθηση έτσι πιο εύκολη και διασκεδαστική. Σε αυτό βοηθά το διαδραστικό μάθημα κι η χρήση τεχνολογίας που ζωντανεύει το βιβλίο κι αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του παιδιού. Τα συχνά τεστ κι οι αξιολογήσεις είναι σημαντικά για την πρόοδο των μαθητών, για την οποία βρισκόμαστε σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες.

Γαλλικά για Παιδιά

Η πρώτη επαφή του ανθρώπου με τα Γαλλικά είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς μπορεί να τον κάνει να αγαπήσει τη γλώσσα. Το μάθημα γίνεται σαν παιχνίδι, κάνοντας την εκμάθηση έτσι πιο εύκολη και διασκεδαστική. Σε αυτό βοηθά το διαδραστικό μάθημα κι η χρήση τεχνολογίας που ζωντανεύει το βιβλίο κι αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του παιδιού. Τα συχνά τεστ κι οι αξιολογήσεις είναι σημαντικά για την πρόοδο των μαθητών, για την οποία βρισκόμαστε σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς και τους κηδεμόνες.

Τα Γαλλικά είναι μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες παγκοσμίων, χαίροντας ιδιαίτερης εκτίμησης στον χώρο του εμπορίου, της ναυτιλίας και της διπλωματίας. Ανήκει στην ομάδα των ιταλικών γλωσσών κι έχει επιρροές από τα Γερμανικά, ιδιαίτερα στο λεξιλόγιο. Μαζί με τα Αγγλικά, είναι οι δύο επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη γλώσσα, με το 24% των Ευρωπαίων να τη μιλούν. Παγκοσμίως, τη μιλούν 330 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ αποτελεί επίσημη ή δεύτερη γλώσσα στη Γαλλία, τον Καναδά, σε χώρες τις Αφρικής, την Ωκεανίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η εξέλιξη κι η διαμόρφωση της γλώσσας έχει επηρεαστεί από εθνικές ομάδες που κατοικούσαν στην περιοχή, όπως Ρωμαίοι, Φράγκοι, Αλαμάνοι, Βουργουνδοί και Βησιγότθοι. Οι Κέλτες, οι Βάσκοι κι οι Βίκινγκς διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση διαφόρων διαλέκτων. Τα Γαλλικά αποτέλεσαν ιδιαίτερα σημαντική γλώσσα κατά τον 19ο αιώνα για συγγραφείς, ποιητές, φιλόσοφους και μουσικούς.

Επιλέξτε το πτυχίο που σας ταιριάζει, ανάλογα με τα δυνατά σας σημεία:

DELF Β1

Το DELF Β1 (Diplôme élémentaire de Langue Française) είναι το τρίτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τη μέτρια γνώση της γλώσσας. Πιστοποιεί ότι έχει τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τον καθημερινό λόγο. Τα πρώτα πτυχία (Α1, Α2, Β1) ενδείκνυνται για άτομα που θέλουν να ταξιδέψουν στη Γαλλία ή να εργαστούν σε Γαλλόφωνη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιεί την ικανότητα του κατόχου να αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας, να κατανοήσει και να συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικές με την επικαιρότητα. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Νοέμβριο και το Μάιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Ο υποψήφιος ακούει δύο σύντομους ηχογραφημένους. Κάθε διάλογος ακούγεται δύο φορές. Έπειτα, ο υποψήφιος καλείτε να απαντήσει γραπτώς σε ερωτήσεις κατανόησης.

Διάρκεια: 25 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Σε αυτό το μέρος δίδονται δύο κείμενα. Αφού τα διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις γραπτώς σε ερωτήσεις κατανόησης. Αυτό το μέρος εξετάζει τη δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών, εντοπισμού της κύριας ιδέας του κειμένου και αναγνώρισης των σημαντικών στοιχείων.

Διάρκεια: 35 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την προσωπική του άποψη σχετικά με μία δεδομένη κατάσταση. Αναλόγως του ζητουμένου, μπορεί να χρειαστεί να συντάξει δοκίμιο, αλληλογραφία ή άρθρο.

Διάρκεια: 45 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Αυτό το μέρος αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το θέμα ενός κειμένου που του έχει δοθεί.
   • Μέρος Τρίτο: Ο εξεταστείς κι ο υποψήφιος συζητούν, ανταλλάσοντας ιδέες κι απόψεις σχετικά με το θέμα του Δεύτερου Μέρους.

Διάρκεια: 25 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 5/25 σε κάθε ενότητα.

DELF Β2

Το DELF Β2 (Diplôme élémentaire de Langue Française) είναι το τέταρτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει την καλή γνώση της γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιεί ότι έχει την ικανότητα κατανόησης κειμένων κοινωνικού προβληματισμού και προφορικής και γραπτής ανάλυσης τέτοιων φαινομένων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και το Μάιο/Ιούνιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Ο υποψήφιος ακούει δύο σύντομα ηχογραφημένα αποσπάσματα.
   • Μέρος Πρώτο: Το πρώτο απόσπασμα είναι μία συνέντευξη ή ένα δελτίο ειδήσεων. Έχει διάρκεια περίπου δύο λεπτά και ακούγεται μία φορά. Έπειτα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.
   • Μέρος Δεύτερο: Το δεύτερο απόσπασμα είναι μία έκθεση, διάλεξη ή λόγος. Έχει διάρκεια τρία με τέσσερα λεπτά κι ακούγεται δύο φορές. Έπειτα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Σε αυτό το μέρος δίδονται δύο κείμενα.
   • Μέρος Πρώτο: Το πρώτο κείμενο είναι πληροφοριακού τύπου σχετικό με τη Γαλλοφωνία. Αφού το διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.
   • Μέρος Δεύτερο: Το δεύτερο κείμενο είναι επιχειρηματολογικού τύπου. Αφού το διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.

Διάρκεια: 60 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την προσωπική του άποψη σχετικά με μία δεδομένη κατάσταση. Αναλόγως του ζητουμένου, μπορεί να χρειαστεί να συντάξει δοκίμιο, αλληλογραφία ή άρθρο.

Διάρκεια: 60 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Η προφορική εξέταση βασίζεται σε ένα γραπτό κείμενο (συνήθως άρθρο). Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει το περιεχόμενό του και να εκφράσει την άποψή του σχετικά με τις βασικές ιδέες του.

Διάρκεια: 35 λεπτά (15 λεπτά προετοιμασία κι 20 λεπτά παρουσίαση)
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 5/25 σε κάθε ενότητα.

DELF Α1

Το DELF Α1 (Diplôme élémentaire de Langue Française) είναι το πρώτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τη «Επίπεδο Επιβίωσης» της γλώσσας. Πιστοποιεί ότι έχει τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τον καθημερινό λόγο. Τα πρώτα πτυχία (Α1, Α2, Β1) ενδείκνυνται για άτομα που θέλουν να ταξιδέψουν στη Γαλλία ή να εργαστούν σε Γαλλόφωνη χώρα. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Νοέμβριο και το Μάιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Ο υποψήφιος ακούει τρεις ή τέσσερις σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους σχετικούς με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Κάθε διάλογος ακούγεται δύο φορές. Έπειτα, ο υποψήφιος καλείτε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης.

Διάρκεια: 20 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Σε αυτό το μέρος δίδονται τέσσερα ή πέντε κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Αφού τα διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Αυτό το μέρος αποτελείται από δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος, ο υποψήφιος συμπληρώνει ένα έντυπο με τα προσωπικά του στοιχεία.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα απλό μήνυμα σχετικό με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Αυτό το μέρος αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το θέμα ενός κειμένου που του έχει δοθεί.
   • Μέρος Τρίτο: Ο εξεταστείς υποβάλλει ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο του δεύτερου μέρους, τις οποίες ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει.

Διάρκεια: 15 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 5/25 σε κάθε ενότητα.

DELF Α2

Το DELF Α2 (Diplôme élémentaire de Langue Française) είναι το δεύτερο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει το επίπεδο «Ανεξάρτητου Χρήστη» της γλώσσας. Πιστοποιεί ότι έχει τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τον καθημερινό λόγο. Τα πρώτα πτυχία (Α1, Α2, Β1) ενδείκνυνται για άτομα που θέλουν να ταξιδέψουν στη Γαλλία ή να εργαστούν σε Γαλλόφωνη χώρα. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Νοέμβριο και το Μάιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Ο υποψήφιος ακούει τρεις ή τέσσερις σύντομους ηχογραφημένους διαλόγους σχετικούς με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Κάθε διάλογος ακούγεται δύο φορές. Έπειτα, ο υποψήφιος καλείτε να απαντήσει γραπτώς σε ερωτήσεις κατανόησης.

Διάρκεια: 25 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Σε αυτό το μέρος δίδονται τρία ή τέσσερα κείμενα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Αφού τα διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις γραπτώς σε ερωτήσεις κατανόησης.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Αυτό το μέρος αποτελείται από δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος, ο υποψήφιος περιγράφει μία προσωπική εμπειρία ή ένα γεγονός.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος καλείται να συντάξει μία πρόσκληση, μία αίτηση, μία αιτιολογία, ένα κείμενο πληροφόρησης, ευχαριστιών ή συγχαρητηρίων.

Διάρκεια: 45 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Αυτό το μέρος αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές, τη δουλειά, τις φιλοδοξίες και το μέλλον του υποψηφίου.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος κάνει ένα μονόλογο σχετικό με ένα θέμα που του δίδεται (έχει 6-8 λεπτά για να το προετοιμάσει).
   • Μέρος Τρίτο: Ο εξεταστείς κι ο υποψήφιος συζητούν, ανταλλάσσοντας ιδέες κι απόψεις σχετικά με το θέμα του μονολόγου.

Διάρκεια: 16-18 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 5/25 σε κάθε ενότητα.

DALF C1

Το DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française) είναι το πέμπτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει την πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Είναι απαραίτητο για φοιτητές που επιλέγουν σπουδές σε γαλλόφωνο περιβάλλον. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και το Μάιο/Ιούνιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Αποτελείται από δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Το πρώτο απόσπασμα είναι ένα προφορικό κείμενο ή μία συζήτηση. Έχει διάρκεια περίπου έξι με οκτώ λεπτά και ακούγεται δύο φορές. Έπειτα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.
   • Μέρος Δεύτερο: Το δεύτερο απόσπασμα είναι τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα. Το καθένα έχει διάρκεια περίπου δύο λεπτά κι ακούγονται μία φορά. Έπειτα, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.

Διάρκεια: 40 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο λογοτεχνικού ή ειδησεογραφικού περιεχομένου, έκτασης 1500-2000 λέξεων. Αφού το διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.

Διάρκεια: 50 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Αποτελείται από δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από πολλά γραπτά κείμενα. Ο υποψήφιος, αφού τα διαβάσει, καλείται να συνθέσει ένα κείμενο, βάσει των προηγούμενων, έκτασης 200-240 λέξεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδονται δύο θέματα. Το ένα αφορά τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και το άλλο αφορά τις Θετικές Επιστήμες. Ο υποψήφιος επιλέγει ένα από τα δύο θέματα κι αναπτύσσει ένα κείμενο σχετικά με αυτό.

Διάρκεια: 150 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Αποτελείται από δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να διαβάσει μερικά κείμενο – εκθέσεις. Έπειτα, καλείται να τα παρουσιάσει.
   • Μέρος Δεύτερο: Αυτό το μέρος δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επιλέξει το θέμα στο οποίο θέλει να εξεταστεί. Το θέμα μπορεί να είναι σχετικό με τις Ανθρωπιστικές ή τις Θετικές επιστήμες.

Διάρκεια: 60 λεπτά (30 λεπτά προετοιμασία κι 30 λεπτά εξέταση)
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 5/25 σε κάθε ενότητα

DALF C2

Το DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française) είναι το έκτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει την άριστη γνώση της γλώσσας. Οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και το Μάιο/Ιούνιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Αποτελείται από τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος ακούγεται ένα ηχογραφημένο κείμενο.
   • Μέρος Δεύτερο: Ο υποψήφιος καλείτε να παρουσιάσει περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που άκουσε στο πρώτο μέρος.
   • Μέρος Τρίτο: Ο υποψήφιος συζητά με τον εξεταστή σχετικά με το κείμενο και το θέμα που πραγματεύεται.

Διάρκεια: 90 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 50%

 • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα εκτεταμένο κείμενο ή περισσότερα, πιο σύντομα κείμενα συνολικής έκτασης 2000 λέξεων. Αφού τα διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα δοκίμιο σχετικό με το θέμα των κειμένων. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ θεμάτων Ανθρωπιστικών ή Θετικών επιστημών.

Διάρκεια: 210 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 50%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 10/25 σε κάθε ενότητα.

Sorbonne Β2

Το Sorbonne Β2, αντίστοιχο του DELF B2 είναι το τέταρτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει την καλή γνώση της γλώσσας. Για να λάβει κανείς μέρος σε αυτή την εξέταση πρέπει να έχει κάνει επαρκή προετοιμασία και να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το DELF B1. Πιστοποιεί ότι έχει την ικανότητα κατανόησης κειμένων κοινωνικού προβληματισμού και προφορικής και γραπτής ανάλυσης τέτοιων φαινομένων. Η διαφορά των πτυχίων Sorbonne με τα DELF/DALF είναι πως τα πρώτα διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ τα δεύτερα από το γαλλικό κράτος. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και το Μάιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Ο υποψήφιος ακούει ένα σύντομο ηχογραφημένο απόσπασμα.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει γραπτώς σε ερωτηματολόγιο κατανόησης.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος υπάρχουν κάποιες ασκήσεις κατανόησης, σχετικά με το απόσπασμα που ακούστηκε.

Διάρκεια: 30 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Χωρίζεται σε δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο λογοτεχνικού ή πολιτιστικού περιεχομένου. Ο υποψήφιος, αφού το διαβάζει, καλείται να απαντήσει γραπτώς στις ερωτήσεις που δίδονται.
   • Μέρος Δεύτερο: Δίδονται δύο θέματα σχετικά με τη θεματολογία του κειμένου του Πρώτου Μέρους. Ο υποψήφιος επιλέγει το ένα από τα δύο για να αναπτύξει. Το κείμενο πρέπει να είναι έκτασης 20-25 γραμμών.

Διάρκεια: 90 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Αυτό το μέρος αποτελείται από δύο μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το θέμα ενός κειμένου που του έχει δοθεί.
   • Μέρος Δεύτερο: Ελεύθερη συζήτηση.

Διάρκεια: 40 λεπτά (15 λεπτά προετοιμασία κι 25λεπτά παρουσίαση)
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Εξέταση Γραμματικής: Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει ασκήσεις σχετικές με τη γραμματική και την ορθογραφία.

Διάρκεια: 60 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 5/25 σε κάθε ενότητα.

Sorbonne C1

Το Sorbonne C1, αντίστοιχο του DALF C1 είναι το πέμπτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει την πολύ καλή γνώση της γλώσσας. Οι κάτοχοι του Sorbonne C1 απαλλάσσονται από τις εξετάσεις απόδειξης επαρκούς γνώσης Γαλλικών. Η διαφορά των πτυχίων Sorbonne με τα DELF/DALF είναι πως τα πρώτα διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ τα δεύτερα από το γαλλικό κράτος. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και το Μάιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Γλωσσικές Ασκήσεις: Χωρίζεται σε τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από γλωσσικές ασκήσεις, ασκήσεις ορθογραφία και γραμματικής.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο λογοτεχνικού ή πολιτιστικού περιεχομένου του 19ου ή του 20ου αιώνα. Αφού διαβάσει το κείμενο, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσεις γραπτώς σε ερωτήσεις κατανόησης.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να συντάξει ένα κείμενο 20 -25 γραμμών ως απάντηση σε μία γενική ερώτηση (θέμα επιχειρημάτων) ή σε μία ερώτηση που τίθεται μέσα από το κείμενο (θέμα φαντασίας).

Διάρκεια: 150 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 50%

 • Γραπτή Εξέταση: Σε αυτό το μέρος δίδονται τρία σύντομα κείμενα διαφορετικών θεμάτων (δοκίμιο φιλοσοφικού ή κοινωνιολογικού περιεχομένου, ιστορίας ή ιστορίας της τέχνης, γραφική παράσταση). Αφού τα διαβάσει, ο υποψήφιος πρέπει να συντάξει ένα κείμενο περίπου 230 λέξεων, σημειώνοντας τα κοινά στοιχεία, αλλά και τις διαφορές των κειμένων που διάβασε.

Διάρκεια: 120 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Σε αυτό το μέρος της εξέτασης δίδεται ένα κείμενο περίπου 300 λέξεων με θέμα το γαλλικό πολιτισμό, τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, τα μεγάλα γεγονότα στη Γαλλία ή τις γαλλόφωνες χώρες. Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει το θέμα. Έπειτα, ακολουθεί συζήτηση με τον εξεταστή σχετικά με το θέμα του κειμένου.

Διάρκεια: 45 λεπτά (15 λεπτά προετοιμασία κι 30 λεπτά παρουσίαση)
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 25%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και 5/25 ή 10/50 (αναλόγως του ποσοστού της συνολικής βαθμολογίας) σε κάθε ενότητα.

Sorbonne C2

Το Sorbonne C2, αντίστοιχο του DALF C2 είναι το έκτο πτυχίο στη Γαλλική γλώσσα και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει την άριστη γνώση της γλώσσας. Οι κάτοχοι του Sorbonne C2 απαλλάσσονται από τις εξετάσεις απόδειξης επαρκούς γνώσης Γαλλικών. Για να λάβει μέρος ένας υποψήφιος στις εξετάσεις Sorbonne C2, πρέπει να είναι κάτοχος της πιστοποίησης Sorbonne C1 ή DALF C1. Η διαφορά των πτυχίων Sorbonne με τα DELF/DALF είναι πως τα πρώτα διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ τα δεύτερα από το γαλλικό κράτος. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και το Μάιο.

Ανάλυση εξέτασης:
 • Γραπτή Εξέταση: Χωρίζεται σε τρία μέρη.
   • Μέρος Πρώτο: Αυτό το μέρος αποτελείται από ένα κείμενο περίπου 700 λέξεων γενικού χαρακτήρα. Αφού το διαβάσει, ο υποψήφιος καλείται να αναλύσει το κείμενο ή μια φράση του σε ένα κείμενο 300 λέξεων.
   • Μέρος Δεύτερο: Σε αυτό το μέρος δίδεται ένα κείμενο 150 λέξεων λογοτεχνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, το οποίο ο υποψήφιος μεταφράζει από τα γαλλικά στα ελληνικά ή το αντίστροφο.
   • Μέρος Τρίτο: Σε αυτό το μέρος δίδονται δύο ερωτήματα. Ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε ένα από τα δύο με τη μορφή έκθεσης, έκτασης τουλάχιστον 300 λέξεων.

Διάρκεια: 330 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 50%

 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Σε αυτό το μέρος της εξέτασης δίδονται δύο κείμενα περίπου 20 σειρών, αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων. Ο υποψήφιος καλείται, αφού επιλέξει ένα από τα δύο, να το διαβάσει μεγαλοφώνως και να παρουσιάσει το θέμα. Έπειτα, ακολουθεί συζήτηση με τον εξεταστή σχετικά με το θέμα του κειμένου.

Διάρκεια:60 λεπτά
Ποσοστό της Συνολικής Βαθμολογίας: 50%

Βαθμολογία:

Η βαθμολογία πραγματοποιείται με άριστα το 100. Για να επιτύχει ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και τουλάχιστον 10/50 σε κάθε ενότητα

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι ένα πτυχίο – πιστοποιητικό που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας κι αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ εντός κι εκτός Ελλάδας. Είναι ένα ισχυρό χαρτί στο βιογραφικό.

Οι γλώσσες που εξετάζει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά και τα Τουρκικά και πιστοποιεί και τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας;

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο Γνώσης που αντιστοιχεί
ΚΠΓ Α1 Στοιχειώδης γνώση
ΚΠΓ Α2 Βασική γνώση
ΚΠΓ Β1 Μέτρια γνώση
ΚΠΓ Β2 Καλή γνώση
ΚΠΓ C1 Πολύ Καλή γνώση
ΚΠΓ C2 Άριστη γνώση

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αξιολογεί την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και την ικανότητα μεταφοράς πληροφοριών.

Ανάλυση εξέτασης:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1 και μετά) και γραπτή διαμεσολάβηση
 • Κατανόηση προφορικού λόγου
 • Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1 και μετά) και προφορική διαμεσολάβηση.
Βαθμολογία

Η βαθμολογία σε όλα τα επίπεδα πραγματοποιείται με άριστα το 200. Για τα επίπεδα Α1, Β1 και C1 βάση είναι το 60 και για τα επίπεδα Α2, Β2 και C2 είναι το 120, ενώ ελάχιστη βαθμολογία για κάθε ενότητα είναι το 30%.